Wie dient Opstelten eigenlijk: de burgers, de criminologen of de criminelen?

Minister Opstelten

Foto ANP. Dankbaar geleend van het AD.

Het woord “minister” komt uit het Latijn en betekent “dienaar”. Sinds de 10e eeuw werd het woord gebruikt om dienaren, meer bepaald de raadgevers, van de koning aan te duiden (Wikipedia). We zouden mogen hopen dat het tegenwoordig “dienaar van de burgers” betekent. Bij minister Opstelten begin ik te denken dat hij vooral criminologen dient, en, via hen, de criminelen.
Lees verder

Opstelten nòg slordiger dan de criminologen die hij beschermt

Foto ANP. Dankbaar geleend van het AD.

Naar aanleiding van ons kritische discussiestuk in Tijdschrift voor Criminologie, vroeg Tweede Kamerlid Lilian Helder om een reactie van minister Opstelten van Justitie.
De minister voldeed daaraan op 27 mei 2013 in een brief met als onderwerp “Recidive, pakkans, strafhoogte“. De minister geeft toe dat op het oorspronkelijke artikel, dat veel aandacht kreeg in de Tweede Kamer en dat wij daarna onder de loep namen, wel wat aan te merken was, maar verwijst naar ander wetenschappelijk onderzoek dat de claims zou ondersteunen en spreekt zich nog eens nadrukkelijk uit ten gunste van taakstraffen.

We hebben het relevante deel van zijn tekst hieronder overgenomen;  een samenvatting en ons commentaar volgen daaronder.

Lees verder

Request for paper retraction to Psychology, Crime and Law

To the editors of Psychology, Crime & Law:

Dr Theresa Gannon – Director of the Centre of Research and Education in Forensic Psychology (CORE-FP), Keynes College, University of Kent, UK
Professor Peter van Koppen  – Faculty of Law, Maastricht University, The Netherlands
Professor Brian H. Bornstein  –  Department of Psychology, University of Nebraska, USA
 

Subject: request for paper retraction
 

Rijswijk, 8 January 2013
 

Dear editors,
 

In Psychology, Crime & Law, Volume 17, Issue 6, 2011 you published the paper

Veen, VC, Stevens, GWJM, Doreleijers, TA, & Vollebergh, WAM (2011). “Moroccan adolescent suspect offenders in the Netherlands: Ethnic differences in offender profiles”.

We request retraction of this paper because its discussion section contains a major falsehood. Moreover, this falsehood is supposed to be substantiated by 3 pages of statistical analyses, but these do not hold under scrutinization.

In the discussion section, the authors write that it is important to disclose to the public that criminal behaviour of young Moroccans is generally less severe than the criminal behaviour of indigenous young people:

Despite these limitations, the findings presented here point to the fact that Moroccan and native Dutch adolescents have highly distinctive offender profiles, showing that ethnic differences in the nature of crime cannot be ignored in research comparing the development of delinquent behaviour in ethnic minority and majority youths.

Lees verder

Dutch criminologists lied

In September 2009, researchers from the University of Utrecht published the report “Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?” (“Moroccan youth offenders: a class apart?“). A terrible whitewash, culminating in an item on Dutch national TV (news show NOVA) with researcher Gonneke Stevens. After an introduction by Stevens the interviewer said: “Simply put: Moroccans steal more; Dutch rape more and commit more senseless violence and all kinds of other scary things.” The researcher said: “If you would like to put it this way, you can say so, yes.”

That was pure deception. Moroccan adolescents commit on average more often than Dutch adolescents also the more serious crimes; this even emerges from raw data contained in the report by Stevens. I have then urged the researcher to rectify her public statement. She did not answer. I filed a complaint for academic fraud with the Executive Board (CvB) of the university. In December the Commission on Scientific Integrity (CWI) heard me (and thereafter the researchers).

In March 2010, the CWI sent out a preliminary conclusion. It includes: Lees verder

Criminologen logen

Update – 6 januari 2013:
Publicatie in Psychology, Crime and Law; zie onderaan dit artikel
In September 2009 presenteerden onderzoekers van de Universiteit Utrecht het rapport “Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?”. Een vreselijke witwasoperatie, met als hoogtepunt een item in NOVA TV met onderzoekster Gonneke Stevens. Na een uiteenzetting door Stevens zei de interviewer: “Simpel gesteld: Marokkanen stelen meer; Nederlanders verkrachten meer en plegen meer zinloos geweld en allerlei andere enge dingen.” De onderzoekster antwoordde: “Als je het zo zou willen stellen, kun je het zo zeggen, ja.”.

Dat was pure misleiding. Marokkanen plegen gemiddeld ook vaker de meer ernstige misdrijven; dat blijkt zelfs uit ruwe cijfers die in het rapport van Stevens zelf staan. Ik heb de onderzoekster toen geschreven dat ze haar optreden zou moeten rectificeren. Ze antwoordde niet. Ik diende een klacht bij het College van Bestuur (CvB) van de universiteit in wegens wetenschappelijke fraude. In december heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) mij (en daarna de onderzoekers) gehoord.

In maart 2010 kwam de CWI met een voorgenomen conclusie. Daarin onder andere: Lees verder