Criminologen logen

Update – 6 januari 2013:
Publicatie in Psychology, Crime and Law; zie onderaan dit artikel
In September 2009 presenteerden onderzoekers van de Universiteit Utrecht het rapport “Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?”. Een vreselijke witwasoperatie, met als hoogtepunt een item in NOVA TV met onderzoekster Gonneke Stevens. Na een uiteenzetting door Stevens zei de interviewer: “Simpel gesteld: Marokkanen stelen meer; Nederlanders verkrachten meer en plegen meer zinloos geweld en allerlei andere enge dingen.” De onderzoekster antwoordde: “Als je het zo zou willen stellen, kun je het zo zeggen, ja.”.

Dat was pure misleiding. Marokkanen plegen gemiddeld ook vaker de meer ernstige misdrijven; dat blijkt zelfs uit ruwe cijfers die in het rapport van Stevens zelf staan. Ik heb de onderzoekster toen geschreven dat ze haar optreden zou moeten rectificeren. Ze antwoordde niet. Ik diende een klacht bij het College van Bestuur (CvB) van de universiteit in wegens wetenschappelijke fraude. In december heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) mij (en daarna de onderzoekers) gehoord.

In maart 2010 kwam de CWI met een voorgenomen conclusie. Daarin onder andere:

De onderzoeksters geven aan dat zij in hun rapport en in de publiciteit hierover systematisch spreken over jongens in voorlopige hechtenis. De door de heer Van Delft aangehaalde zinnen uit het Nova interview zijn uit hun verband gehaald en alleen door deze zinnen geïsoleerd te presenteren kan de indruk worden gewekt die de heer Van Delft beschrijft.

Ik schreef uitgebreid terug dat deze verdediging onhoudbaar is, zowel theoretisch als praktisch gezien. Maar de CWI negeerde dit commentaar in haar definitieve conclusie. In juni 2010 wees het CvB mijn klacht af.

Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), ingesteld door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en de universiteiten. In november werd ik in een vertrouwelijke zitting gehoord. Beeld- en geluidsopnamen maken was niet toegestaan. We spraken onder andere over de onhoudbare verdediging.

In januari 2011 ontving ik het advies van het LOWI aan het CvB. Daarin werd hoorzitting verdraaid weergegeven. Niets over de cruciale onhoudbaarheid van de verdediging. In plaats daarvan kwam LOWI voorzitter Kees Schuyt met de stelling dat ik tegen het onderzoek zou zijn vanwege de geringe maatschappelijke relevantie. Daarmee verdraaide Schuyt mijn woorden, en zette hij mij weg als vijand van de wetenschappelijke vrijheid. Ik scheef een Schuyt daarover een brief, en kreeg een onbevredigend antwoord van hem.

Op 24 mei 2011 schreef Malou van Hintum een ongelukige column in De Volkskrant, waarmee ze ongewild mijn stelling bevestigde dat het onderzoeksrapport mensen misleidt.

Ik ging ik in de zomer van 2011 in beroep bij de Nationale Ombudsman; ook dat verloor ik; ik vroeg een herbeoordeling, maar tevergeefs. Uiteindelijk besloot ik over deze zaak uitgebreid te publiceren. Daartoe stelde ik per email enkele vragen aan professor Doreleijers, die in het betwiste rapport was genoemd als voorzitter van de begeleidingscommissie. Hij antwoordde dat hij helemaal niet in die commissie had gezeten. Na verder doorvragen bij Doreleijers en de universiteit bleek dat hij toch korte tijd voorzitter was geweest van de begeleidingscommissie, maar vanwege onverenigbare belangen was hij daarmee gestopt. Verder bleek dat de begeleidingscommissie geen formele goedkeuring had gegeven aan het rapport.

In het rapport werden de leden van de begeleidingscommissie met naam, functie en aanstelling bedankt. Men wekte zo de indruk dat het rapport een zeker kwaliteitsstempel had. En dat mag niet. Artikel 225 Wetboek van Strafrecht, lid 1:

Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Reden voor mij om aangifte te doen bij de Hoofdofficier van Justitie in Utrecht.

 

Publicatie in Psychology, Crime and Law

Hoofdstuk 2 van het betwistte rapport vermeldt in een voetnoot:

Dit hoofdstuk is een bewerking van: Veen, V.C., Stevens, G.W.J.M., Doreleijers, Th.A.H., & Vollebergh, W.A.M. (ingezonden ter publicatie). Moroccan adolescent offenders in the Netherlands: Ethnic differences in offender profiles.

Inderdaad heeft dit geleid tot een publicatie:

Veen, V.C., Stevens, G.W.J.M., Doreleijers, T.A., & Vollebergh, W.A.M. (2011). Moroccan adolescent suspect offenders in the Netherlands: Ethnic differences in offender profiles. Psychology, Crime and Law, 17, 545 – 561

Via de uitgever kost dit 33 euro; vanaf 1 januari 2013 is het hier bij de VU gratis.

Er is een groot verschil met het Nederlandstalige rapport: Professor Doreleijers is dit maal betrokken als auteur. Hij zit dus diep in dit onderzoek. Des te erger dat zijn 3 co-auteurs hem bedanken als voorzitter van de begeleidingscommissie in het Nederlandstalige rapport. Doreleijers noemde de publicatie in Psychology, Crime and Law niet in zijn mails aan mij.

De abstract vermeldt dezelfde misleidende onderzoeksvraag:

…offending patterns of incarcerated native Dutch adolescents and adolescents of Moroccan origin were compared…

en de bijbehorende misleidende bevinding:

Property offenders were mainly Moroccan adolescents, the other offender types consisted predominantly of native Dutch adolescents…

In de conclusie zeggen de onderzoekers dat het belangrijk is om bij het publiek bekend te maken dat het criminele gedrag van Marokkaanse jongeren over het algemeen minder erg is dan het criminele gedrag van autochtone jongeren:

Despite these limitations, the findings presented here point to the fact that Moroccan and native Dutch adolescents have highly distinctive offender profiles, showing that ethnic differences in the nature of crime cannot be ignored in research comparing the development of delinquent behaviour in ethnic minority and majority youths.
Moreover, the finding that Moroccan adolescents are far more often incarcerated for property offences than Dutch native adolescents, which could be seen as a relatively less serious type of crime, is of societal importance. Firstly, for the public opinion on crime in ethnic minority groups, it is important to make known that although Moroccan adolescents are more often incarcerated than Dutch native adolescents, their criminal behaviour overall is less serious than the criminal behaviour of Dutch native youths.

Zoals gezien is dit een leugen. De publicatie in het tijdschrift veinst dit te onderbouwen met 3 pagina’s statistische analyses. Deze correleerden de de percentages delicttypen zoals die voorkwamen bij de preventief gehechte jongeren, met hun etnische achtergrond. Het zegt niets over “crime in ethnic minority groups (…) their criminal behaviour overall”. Men verdraait het feit dat Marokkaanse jongeren aanzienlijk meer geneigd zijn tot ernstig crimineel gedrag, tot het tegendeel.

Op 8 januari 2013 verzochten Frans Groenendijk en ik aan de redactie van het tijdschrift om dit artikel in te trekken.

 

Tijdlijn

Hieronder een tijdlijn en links naar de documenten.

2009-09-08Stevens e.a.PubliekPresentatie rapport over Marokkaanse JeugddelinquentenWebsite

JJJJ-MM-DD Van wie Aan wie Wat
2009-02-03 Stevens e.a. Psychology, Crime & Law Artikel voor publicatie Website
2009-09-08 GeenStijl Publiek Commentaar op rapport Website
2009-09-08 NOVA TV Publiek Interview met Stevens Website
2009-09-09 Van Delft Stevens Oproep tot rectificatie NOVA interview PDF
2009-09-14 Çörü, Sterk Minister v Justitie Kamervragen Website
2009-09-25 Paul Andersson Toussaint Publiek Commentaar op rapport Website
2009-10-06 Van Delft CvB UU Klacht over Stevens PDF
2009-10-10 Psychology, Crime & Law Stevens e.a. Artikel geaccepteerd voor publicatie Website
2009-12-01 Van Delft CWI UU Pleidooi hoorzitting PDF
2010-03-05 CWI UU Van Delft Voorgenomen conclusie PDF
2010-03-10 Stevens CWI UU Reactie op voorgenomen conclusie PDF
2010-03-12 Van Delft CWI UU Reactie op voorgenomen conclusie PDF
2010-05-28 CWI UU Van Delft Definitieve conclusie PDF
2010-06-23 CvB UU Van Delft Aanvankelijk oordeel PDF
2010-07-01 Van Delft LOWI Klacht over oordeel CvB UU PDF
2010-11-02 Van Delft Publiek Verslag hoorzitting bij LOWI PDF
2011-01-06 LOWI CvB UU Advies PDF
2011-01-18 CvB UU Van Delft Definitief oordeel PDF
2011-01-28 Van Delft LOWI Klacht over LOWI PDF
2011-02-14 LOWI Van Delft Reactie op klacht PDF
2011-03-01 LOWI Publiek Geanonimiseerd advies Website
2011-03-03 Psychology, Crime & Law Publiek Gepubliceerd artikel Website
2011-05-25 Van Hintum Publiek VK Column: Hoe fundamenteel zijn problemen in ‘Marokkanengemeenten’ Website 
2011-05-25 Van Delft Publiek Reactie in Volkskrant op column Malou van Hintum PDF
2011-06-14 Van Delft Ombudsman Klacht over UU PDF
2011-07-19 Ombudsman Van Delft Afwijzing klacht PDF
2011-08-17 Van Delft Ombudsman Verzoek tot herziening PDF
2011-11-15 Ombudsman Van Delft Definitieve afwijzing PDF
2012-02-24 Van Delft Dorelijers Vragen voor begeleidingscommissie PDF
2012-03-04 Dorelijers Van Delft Antwoord op vragen voor begeleidingscommissie  *)
2012-03-04 Van Delft Dorelijers, Vollebergh Vragen over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-03-05 Vollebergh Van Delft Antwoord over voorzitterschap begeleidingscommissie  *)
2012-03-18 Van Delft Dorelijers Vragen over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-03-28 Van Delft CvB UU Vragen over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-04-07 Dorelijers Van Delft Antwoord over voorzitterschap begeleidingscommissie  *)
2012-04-07 Van Delft CvB UU Vragen over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-04-10 CvB UU Van Delft Antwoord over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-04-15 Van Delft CvB UU Vragen over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-05-11 CvB UU Van Delft Antwoord over voorzitterschap begeleidingscommissie PDF
2012-11-06 Van Delft, Groenendijk Officier v Justitie Aangifte wegens valsheid in geschrifte PDF
2012-11-06 Van Delft, Groenendijk Pers Persbericht over Aangifte PDF
2013-01-08 Van Delft, Groenendijk Psychology, Crime and Law Verzoek tot intrekking artikel PDF

*) Betreft e-mails. Dorelijers en Vollebergh hebben geen toestemming gegeven voor publicatie. In het kader van een eventuele rechtszaak kunnen deze mails indien nodig worden overhandigd.

12 reacties op “Criminologen logen

 1. De onderzoeksters bekeken populaties van gedetineerden, en presenteerden dat op een manier waarop het publiek, politici en columnisten zouden gaan denken dat het om vrije mensen in de maatschappij ging. Zo’n manipulatie is niet nieuw.

  Ik bekeek vandaag een deel van een video “The Kinsey Syndrome”.
  Kinsey was een Amerikaanse seksuoloog; hij noemde pedofielen “minor attracted”, en experimenteerde zelf met kinderen door die seksueel te misbruiken.

  In 1948 publiceerde Kinsey het boek Sexual Behavior in the Human Male. 69% van de mannen in de VS zouden prostituees bezoeken en 50% deed aan overspel, volgens Kinsey.

  Later bleek dat Kinsey gegevens over gevangenispopulaties had gepresenteerd als deel van de reguliere populatie.

  Zie de video: http://youtu.be/RVwbVRNwm6s?t=23m57s vanaf 23:57

  • Is dat het onderzoek dat op de site van Tilburg is verschenen. Ik ben daar ook over gevallen. Ze constateerden bij een bepaalde populatie dat Marokkanen minder ernstige misdrijven begingen. Vervolgens werden die getallen nietomgerekend naar de totale populaties Marokkanen, die immers 5 keer zo veel met justitie in aanraking komen. MAw als Marokkanen evenveel misdrijven begaan als autochtonen kan je generaliseren. Maar wil je met de cijfers rekening houden met meer criminaliteit dan weet ik niet zo snel hoe die berekening moet. Bijvoorbeeld stel bij de Marokkanen was 1 op de tien misdrijven een een verkrachting. Bij de autochtonen 1 op de 5. Je moet dan kijken hoeveel Marokkanen met de politie in aanraking komen. stel dat zijn er 50.000 oftewel 12,5 % van 400.000 dan zijn er 5000 verkrachtingen. Stel dat we 16 miljoen allochtonen hebben. Dat zijn er 40 keer meer dan Marokkanen maar daarvan komt dus maar 2,5 % in aanraking met de politie. oftewel 400.000 dus met 1 op 5 bereken ik 80.000 verkrachtingen. dat is dus 0,5 % van de populatie. Bij de Marokkanen is dat 5.000 van de 400.000 oftewel 1,25 %. Als de verkrachtingsincidentie dus 2 keer zo groot is bij allochtonen blijkt dat bij Marokkanen 1,25 % van de populatie verkracht en bij de allochtonen is dat 0,5 %. Kortom, aanpakken die lieden. Andre, pak ze. Ik doe mee. aar ik heb dit ´s avonds laat zonder calculator geschreven. kijk even of het klopt.groeten Ir. Arjan Korevaar

   • Zie dit stuk http://www.keizersenkleren.nl/?p=429 voor het vervolg. Daarin noem ik een verkorte versie van ons tegenartikel dat we gingen schrijven voor de internationale versie van dit artikel in Psychology, Crime & Law. Dat hebben we inmiddels aangeleverd bij het tijdschrift. Het is korter en beter geworden.
    Voor wat de berekeningen betreft: om te laten zien hoe misleidend de presentatie was hebben we uiteraard het verschil in het totale aantal Marokkaanse resp Nederlandse jongeren van de betreffende leeftijd mee in overweging genomen. Welk deel daarvan met de politie in aanmerking kwam is niet van belang. De berekening wordt dan nog een tikje simpeler. Het resultaat wordt dan dat de Marokkanen verhoudingsgewijs 4 keer zo vaak opgesloten zijn voor brandstichting, 8 keer zo vaak voor seksuele misdrijven, 23 keer zo vaak voor gewelddadige vergrijpen en 37 keer voor diefstal zonder geweld.
    Heel kort door de bocht samengevat hadden de auteurs zodanig gefocust op dat verschil in MATE van oververtegenwoordiging dat de reusachtige OVER ALL oververtegenwoordiging uit beeld verdween.
    Laat ons aub (via het contactformulier) weten wat je bedoelt met ‘Ik doe mee’.

 2. http://nos.nl/artikel/351532-hogere-straf-bij-buitenlands-uiterlijk.html

  Deze is nog raarder.
  Dit vergt een complot van opsporing verzocht en slactofferverklaringen omdat in de gevangenis +- de helft niet westerse allochtoon is( light aan onderzoek) en zeker ook wel de helft van opsoring verzocht een niet westerse allochtoon is. Als niet westerse allochtonen 5 keer zo vaak werden veroordeeld tot gevangenisstraf zouden ze om en nabij de 10% van opsporingsverzocht moeten vormen en slachtofferverklaringen van ernstige delicten.
  In plaats daarvan komen slachtofferverklaringen , gevangenis, opsporing verzocht met elkaar overeen.

 3. Bedankt voor de tip Benjamin. Ik ga het stuk uit het Nederlands Juristenblad zeker aandachtig bestuderen. Het eerste dat opvalt is dat een van de auteurs van dat stuk ook medeauteur is van het stuk over Recidive en taakstraffen dat elders op deze webstek uitgebreid bekritiseerd is.
  (zie ook dit stuk over het blad Rechtstreeks)

 4. Bedankt.
  Wat gelijk in het oog springt:
  volgens tabel 320 mannen en 45 vrouwen.( dat is samen 365)
  geen/ wel spijt betuigd N149 en N212 ( tesamen 361 dus van 4 wisten ze het niet blijkbaar)
  nederlands uiterlijk N182, buitenlands uiterlijk spreekt ned N125, buitenlands uiterlijk spreekt niet ned N45 ( 182+125+45 is 352 en 13?)
  Er staat niet per delict apart N nederlands uiterlijk N niet nederlands uiterlijk N en N niet nederlands uiterlijk en spreekt geen ned( krijg je wel hele kleine groepjes trouwens omdat er 8 groepen delicten benoemd zijn en 3 groepen mensen waarvan er maar N 45 totaal zijn van niet ned uiterlijk en niet ned sprekend en die relatief 20 keer vaker de gevangenis in moet) wel dat 11% van 182 ned uiterlijk gevangenis kreeg en 28,0% van niet nederlands uiterlijk en niet sprekend ned 55.6%
  en verhoudingen van 5 en zelfs ratio van 20 van nederlands uiterlijk naar niet ned uiterlijk en niet ned sprekend bij zelfde vergrijp maar verhoudingen per vergrijp vonden ze niet nodig om op te nemen in tabel terwijl die het spectaculairste was.

  Persoon van de verdachte
  Vrouw (N = 45) 91,1 8,9
  Man (N = 320) 75,7 24,3
  Geen spijt betuigd (N = 149) 76,5 23,5
  Wel spijt betuigd (N = 212) 78,8 21,2
  Ned. uiterlijk en spreekt Ned. (N = 182) 89,0 11,0
  Buitenlands uiterlijk en spreekt Ned. (N =
  125)
  72,0 28,0
  Buitenlands uiterlijk en spreekt geen Ned.
  (N = 45)
  44,4 55,6
  Controlevariabelen
  Rechtbank:
  Amsterdam (N = 87) 64,4 35,6
  Den Haag (N = 142) 80,3 19,7
  Haarlem (N = 43) 95,3 4,7
  Utrecht (N = 57) 73,7 26,3
  Overige rechtbanken (N = 36) 86,1 13,9
  Type delict:
  Diefstal (N = 70) 57,1 42,9
  Licht geweldsdelict (N = 49) 87,8 12,2
  Bedreiging (N = 15) 73,3 26,7
  Gekwaliiceerde diefstal (N = 18) 27,8 72,2
  Opium (N = 23) 78,3 21,7
  Overige delicten (N = 148) 92,6 7,4
  Zwaar geweldsdelict (N = 19) 78,9 21,1
  Overig vermogensdelict (N = 23) 65,2 34,8
  Overige controlevariabelen:
  Niet in voorlopige hechtenis (N = 270) 94,8 5,2
  Wel in voorlopige hechtenis (N = 93) 28,0 72,0
  Verdachte heeft geen strafblad (N = 94) 86,2 13,8
  Verdachte heeft strafblad (N = 255) 73,3 26,7
  Delict alleen gepleegd (N = 299) 80,3 19,7
  Delict samen gepleegd (N = 66) 66,7 33,3
  Verdachte is 18-30 jaar (N = 152) 78,9 21,1
  Verdachte is 31-40 jaar (N = 93) 69,9 30,1
  Verdachte is 41-50 jaar (N = 77) 77,9 22,1
  Verdachte is ouder dan 50 jaar (N = 37) 89,2 10,8

 5. Bedankt voor deze page :D Ze moeten mensen zoals jij in de Rekenkamer zetten. Daar zitten nog meer mensen die een pain in the ass zijn voor alle rommelaars, en die, net als jij, ook nog een opleiding gehad hebben :D

 6. Ben onder de indruk. Dit is voor velen “maar wetenschap”, maar het vormt de basis voor politieke conclusies. Het is bijzonder schadelijk dat de Nederlandse bevolking zo wordt misleid.

 7. De redactie van Psychology, Crime and Law reageerde: men liet weten niet aan retraction te doen en nodigde ons uit een artikel aan te leveren dat door het standaard peer-reviewing proces zou gaan. 26 februari hebben we het artikel aangeleverd. Erg prettig was dat we ook enige steun kregen van een wetenschapper van het WODC: het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van justitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>