Over

Dit is de websiteKeizers & Kleren‘, niet te verwarren met, maar wel gerelateerd aan het weblogKeizers & Kleren‘.
Deze website is gewijd aan allerlei uitingen en aspecten van misbruik van wetenschap.
Waarom die titel?
De superioriteit van wetenschapsbeoefening ten opzichte van andere vormen van kennisverwerving en -verspreiding, schuilt in het verwelkomen van kritiek, anders gezegd: in de focus op inhoud van hetgeen geschreven of uitgesproken wordt, in plaats van op de gezagspositie van de schrijver of spreker zoals in het sprookje.
Er is te weinig nuchtere, zo u wilt naïeve, kritiek.